Onze familie

Onze familie ‘begint’ bij het huwelijk op 30-11-1939 van

Lambertus van den Bremen (geb. 21-06-1915 te Epe, ovl. 08-02-2008 te Deventer) en Aaltje van Vemde (geb. 21-01-1913 te Epe, ovl. 02-05-1993 te Deventer). En verder allen die daarna en daarnaast kwamen.

 

Na het overlijden van Bertus van den Bremen in 2008 is besloten de Stichting Familie van den Bremen op te richten.

 

De Stichting Familie van den Bremen heeft tot doel:  Het in standhouden en bevorderen van de onderlinge contacten binnen de familie Van den Bremen. Ze wil dit onder meer bereiken door het organiseren – of laten organiseren – van familiebijeenkomsten, het houden van lezingen, het produceren en uitgeven van boeken en – zoals de statuten vermelden- “het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.”

 

Op de laatste vergadering heeft het Bestuur de intentie uitgesproken dat het geld van de Stichting – uit de nalatenschap van Bertus van den Bremen – de komende vijftien jaar ten goede zal komen aan activiteiten van de familie van den Bremen. Geheel in de lijn van de statuten moedigt het bestuur familieleden aan bij de Stichting plannen in te dienen voor familiegerelateerde projecten en/of activiteiten waarvoor bijdragen uit het familiekapitaal kunnen worden aangewend. Aanvragen kunnen worden ingediend bij de secretaris van de vereniging: Peter van den Bremen.

 

Alle projectaanvragen dienen helder te worden onderbouwd en moeten zijn voorzien van een begroting en een uitvoeringsplan met tijdpad. Alleen projecten die een relatie hebben met de familie Van den Bremen komen in aanmerking.